Uitdagingen voor het MKB

Cybercriminelen maken tegenwoordig vaak gebruik van het ene netwerk om toegang te krijgen tot andere, grotere netwerken. Aangezien grote organisaties zich steeds beter beschermen en grotere budgetten hebben voor security, wordt het MKB als bron van informatie steeds belangrijker voor cybercriminelen. Het ligt dus voor de hand dat deze bedrijven zich goed beschermen. Uit onderzoek blijkt echter dat kleine en middelgrote organisaties steeds minder goed beveiligd zijn.

Deze ontwikkeling bij MKB organisaties hangt samen met een aantal uitdagingen waar veel organisaties mee te maken krijgen. Het budget laat investering in betere beveiliging vaak niet toe. Zo zegt 40 procent van de organisaties dat het beperkte IT-budget een van de grootste obstakels is bij het aanschaffen en implementeren van goede security-oplossingen en -processen. Daarnaast staat voor veel MKB organisaties de beveiliging van informatie nog niet hoog op de agenda. Bovendien geeft 25 procent van de MKB organisaties aan dat er concurrerende prioriteiten zijn die voorrang krijgen op de beveiliging van de organisatie.

Hoewel een groot deel van de organisaties een verantwoordelijke heeft voor deze beveiliging, heeft 11 procent dit nog niet. De reden dat deze organisaties geen verantwoordelijke hebben aangesteld, is dat zij vaak denken dat zij geen waardevol doelwit zijn voor cybercriminelen. En dat terwijl 39 procent van de midden- en klein bedrijven in 2015 werd getroffen door inbraak in hun systeem. Het gaat dus wel degelijk om een grote dreiging.

Toch kunt u de informatiebeveiliging al snel in uw voordeel inrichten door de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat is de waarde van de informatie?
    Bedenk welke informatie u binnen het bedrijf beheert of verwerkt en welke waarde u toekent aan de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van deze informatie.
  • Welk risico lopen we daarmee?
    Ga minimaal één keer per jaar na welke risico’s u loopt met betrekking tot de waarde van deze informatie. Zijn er grote risico’s neem dan passende maatregelen zodanig dat het overgebleven risico acceptabel is. Doe dit ook bij (grote) wijzigingen binnen uw organisatie / systemen.
  • Weten uw medewerkers wat de waarde en het risico is?
    Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de waarde van uw informatie en de risico’s die er aan verbonden zijn. Maak hen bewust van verantwoordelijkheden die zij hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.

Het niveau van maatregelen en de kosten die u hiervoor maakt bent u als ondernemer gewend om af te wegen tegen de baten; besparingen bij eventuele incidenten.

Axxemble stelt zich tot doel om organisaties in het midden- en kleinbedrijf op een slimme en praktische wijze ondersteunen bij een adequate informatie- beveiliging. Dat doen we door bovenstaande vragen centraal te stellen in onze oplossing, Base27.

Met deze online tool kunt u direct aan de slag en de informatiebeveiliging op orde krijgen. Dat kan omdat er een “kant en klaar” raamwerk in zit – gebaseerd op best practices – en er een praktische / slimme ondersteuning is voor de kernprocessen m.b.t. informatiebeveiliging: risicobeheersing en medewerkersbewustzijn.

Benieuwd wat Axxemble voor u kan doen?