Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken
Axxemble verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@axxemble.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens verwerken
Axxemble verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over producten en diensten die wij aanbieden.
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verbeteren van de algemene klanttevredenheid en de effectiviteit van onze diensten en producten

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Axxemble zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Gegevens websitebezoek: maximaal 1 jaar (daarna wordt de herleidbaarheid zoveel mogelijk opgeheven)
 • Contactgegevens n.a.v. contactformulier: tot maximaal 3 jaar na het laatste contact (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Contactgegevens klanten: tot maximaal 3 jaar na aflopen van afgesloten contracten (eerder uitschrijven is mogelijk)
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan de financiële administratie: minimaal 7 jaar (wettelijke verplichting)

 

Delen met anderen
Axxemble verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting kan hiervan afgeweken worden.

 

In kaart brengen websitebezoek
Axxemble gebruikt alleen technische / functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

 

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@axxemble.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is gedaan, kunnen we wij jou vragen voor inzage / kopie van je identiteitsbewijs. Axxemble zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Axxemble neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@axxemble.nl.

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@axxemble.nl of telefonisch: +31(0)85 303 8429.

Cookies