Over ons

Axxemble is een jong bedrijf dat zich richt op informatiebeveiliging en privacybescherming specifiek voor middelgrote organisaties.

 

Voorbeelden van dergelijke organisaties:

 • Accountants- en assurantiekantoren
 • Advocaten en notarissen
 • Arbo-diensten
 • Fysiotherapiepraktijken
 • Gemeenten
 • Gezondheidscentra
 • Huisartsen
 • Opleidingsinstituten
 • Reisbureaus
 • Softwareontwikkelaars
 • Uitzendbureaus
 • Webwinkels

Onze missie

Organisaties op een concrete en praktische wijze ondersteunen bij een adequate informatiebeveiliging en privacybescherming.

Daarbij is onze visie dat:

 • Een adequate informatiebeveiliging van essentieel belang is voor de middellange termijn van elke organisatie;
 • Informatiebeveiliging binnen vijf jaar (2020) een standaard eis zal zijn van klanten / gebruikers en in toenemende mate wettelijk afgedwongen wordt;
 • Onder andere ISO 27001 en NEN 7510 invulling geven aan dergelijke eisen en een solide basis vormen voor informatiebeveiliging;
 • Privacybescherming voor alle organisaties een wettelijke verplichting en van toepassing is;
 • Veel organisaties moeite hebben om de kennis en middelen aan te trekken om de informatiebeveiliging vorm te geven;
 • De kernprocessen van informatiebeveiliging, risicobeheersing en bewustzijn, niet per se moeilijk of duur hoeven te zijn;
 • Het bieden van daadwerkelijk toegevoegde waarde en gebruik van best practices een slimme, praktische en aantrekkelijke oplossing kan vormen.

 

We verwezenlijken onze missie daarom op onderstaande wijze:

 • Door de inhoudelijke informatie m.b.t. beleid, procesbeschrijvingen en best practices als startpunt te kiezen hoeven we onze tijd en energie alleen op de voor de klant specifieke zaken te richten (leveren toegevoegde waarde);
 • Door alle informatie op een inzichtelijke en laagdrempelige wijze aan te bieden is het makkelijker om organisaties te informeren en bewust te maken van het beleid en de doelstellingen alsook de risico’s die hiermee gemoeid zijn (communicatie en bewustzijn);
 • Door het proces van risicobeheersing op een concrete en overzichtelijke wijze aan te bieden kunnen organisaties zelfstandig een passende informatiebeveiliging realiseren (efficiënt en zelfstandig);
 • Via samenwerking met klanten en partners creëren we een platform voor verdere verbetering en toepassing van onze oplossing (klant- en marktgericht).