Dreigingen in perspectief

Elk jaar is er een toename van ongeveer 66% in het aantal incidenten en de schade per incident neemt toe. En bijna de helft van alle cyber attacks zijn gericht op kleine en middelgrote organisaties.

Bij 70% van alle incidenten blijkt het handelen van het eigen personeel onderdeel van de oorzaak te zijn. Denk hierbij aan verlies van een laptop of telefoon, het klikken op een link vanuit een spam e-mail of het versturen van gevoelige informatie aan de verkeerde personen.

Natuurlijk is er ook op technisch vlak een belangrijk risico waarbij de maatregelen van vandaag onvoldoende kunnen zijn voor de dreigingen van morgen.

Zeker voor kleinere organisaties is het lastig om in deze dynamiek een passend antwoord te hebben. De uitdaging schrikt af en maakt onzeker over dat wat nodig is en hoe dit te realiseren. De kennis hiervoor is vaak onvoldoende en ook tijd en kosten vormen een forse drempel.

De keuze weinig of niets te doen ligt dan voor de hand en het risico op schade als gevolg van dergelijke incidenten dan maar te accepteren. Ondernemen is immers risico nemen.

Toch behoeven kosten en tijd voor een adequaat niveau van beveiliging niet groot te zijn en kunnen zelfs een besparing vormen. Zet je de potentiële schade uit tegen de kosten van preventie dan is er een duidelijk optimum.

Het niveau van maatregelen en de kosten die u maakt bent u als ondernemer gewend om af te wegen tegen de baten; besparingen bij eventuele incidenten. Die potentiële schade is voor elke organisatie anders en dat geldt dus ook voor het niveau van de te nemen maatregelen. Ter indicatie: voor MKB bedrijven geldt dat zij gemiddeld bijna € 79.000 kwijt zijn per digitale inbraak.

Benieuwd wat Axxemble voor u kan doen?