Krijg volledige controle over uw informatiebeveiliging

 

ISMS software: Base27

Realiseer snel en effectief uw informatiebeveiliging (conform ISO 27001 en NEN 7510).

Laat betrokkenen op een makkelijke manier samenwerken

Krijg houvast in de vele en vaak complexe aspecten van informatiebeveiliging.

ISMS software Base27

Snel en effectief beveiligen door best practices

 

Feature highlights

Informatiesystemen

Risicobeheersing

 • Risicoanalyses o.b.v. gedefinieerde scope, bijvoorbeeld processen, informatiesystemen en/of leveranciers;
 • Risico’s in kaart brengen op basis van dreigingsmodellen, bijvoorbeeld MAPGOOD of de OWASP top 10;
 • Maatregelen (behandelplan) om het risico te verminderen of uit te sluiten o.b.v. beheersmaatregelen in normenkader(s);
 • Voortgangsbewaking en evaluatie van risico’s en gerelateerde maatregelen.

Interne en externe audits

 • Periodiek uitvoeren van interne / externe audits t.a.v. normenkaders en eigen beleid/maatregelen;
 • Bevindingen / afwijkingen aanvullen met maatregelen ter verbetering van de beveiliging;
 • Opvolging aan de hand van geautomatiseerde managementrapportages.

Ondersteunde normenkaders

 • ISO 27001 / ISO 27002 (2022!)
 • NEN 7510
 • ISO 27017/18
 • EU-AVG/GDPR
 • ISO 27701
 • BC 5701
 • ISO 22301
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TISAX
 • PCI-DSS
 • BIO
 • DigiD
 • IBHO / SURFaudit
 • COBIT
 • NIST CSWP
 • ISAE 3000 / 3401
 • SOC 2
 • NIS 2
 • En meer…

Concrete en praktische ondersteuning bij informatiebeveiliging

Goede ISMS software kan de organisatie helpen om de informatiebeveiliging op orde te hebben. Een adequate informatiebeveiliging is van essentieel belang voor de middellange termijn van elke organisatie.

Daarnaast is in toenemende mate informatiebeveiliging een standaard voorwaarde van klanten of gebruikers.

Vanuit de bovenstaande wetenschap wil Axxemble organisaties op een concrete en praktische wijze ondersteunen bij een professionele informatiebeveiliging en privacybescherming. Daarom is Base27 ontwikkeld, een ISMS tool waarmee organisaties op een praktische wijze de informatiebeveiliging in kunnen richten. Wij geloven dat goede informatiebeveiliging niet moeilijk of duur hoeft te zijn. Met Base27 bewijzen wij dat het kan.

Ga voor een continue verbetering van uw organisatie en beveiliging met Base27.

ISMS Security voor jouw organisatie

 

Base27 bewaakt en registreert uw processen rondom informatiebeveiliging. Het is een information security management system (ISMS), die u houvast geeft in de vele en vaak complexe aspecten van informatiebeveiliging. Base27 ondersteunt onder andere de beleidsvorming, communicatie, risicoanalyse en beheersing en registraties van bedrijfsmiddelen.

 

Met behulp van Base27 bent u in staat om snel de informatiebeveiliging conform ISO 27001 of NEN 7510 norm op te zetten. Inclusief ondersteuning voor de nieuwe privacywetgeving, de AVG.

 

Ondersteuning van Base27

 

Onze ISMS software is modulair opgezet en de verschillende modules zijn naar behoefte te selecteren. Hierdoor is een perfecte integratie met reeds bestaande oplossingen binnen uw eigen organisatie mogelijk is.

Vastleggen en communicatie van beleid

Beschrijving van processen en procedures

Bescherming van persoonsgegevens

Uitvoeren van risicoanalyses en behandelplan

Managen van leveranciers en partners

Registratie van bedrijfsmiddelen

Incidentregistratie en afhandeling

Onderhouden van calamiteitsplannen

Planning van verbeteractiviteiten en interne audits

Monitoring en rapportage

Meer informatie?

Pas Base27 volledig aan op uw organisatie

Persoonlijke ISMS software

 

Base27 is modulair opgezet en de verschillende modules zijn naar behoefte te selecteren. Hierdoor ontstaat een perfecte integratie met reeds bestaande oplossingen binnen uw eigen organisatie.

 

Ook het beleidsraamwerk, zoals dit binnen de online omgeving wordt aangeboden, is volledig op uw organisatie en dienstverlening aan te passen. Middels het abonnement op deze ISMS software worden ook updates automatisch beschikbaar.

 

De updates gelden niet alleen voor de software zelf, maar ook voor de inhoud. Hierdoor blijft ook uw beleid volledig in overeenstemming met de normering omtrent informatiebeveiliging. Alle gemaakte wijzigingen worden vanzelfsprekend bijgehouden en opvolgende versies van de informatie kunnen worden vastgelegd en goedgekeurd.

Alle middelen voor continue bewaking en verbetering van uw informatiebeveiliging

 

Met behulp van Base27 biedt Axxemble een oplossing om informatiebeveiliging snel en effectief te realiseren. Door gebruik te maken van best practices op het gebied van cyber security, toegespitst op het MKB, heeft u alle middelen tot uw beschikking om medewerkers te informeren, processen veilig te maken, risicoanalyses snel en gemakkelijk uit te voeren en de beveiliging continu te bewaken en te verbeteren.

 

Omdat veel MKB-bedrijven een herkenbare organisatiestructuur hebben, zijn voor veel voorkomende processen al beschrijvingen opgesteld inclusief maatregelen en aandachtspunten voor veilig werken. Implementatie gaat daardoor snel en de focus ligt vooral bij de eigen specifieke punten. Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

 

Naast ondersteuning voor de kernprocessen rondom informatiebeveiliging biedt Base27 u ook de middelen tot leveranciersmanagement, competentieontwikkeling van het personeel, bedrijfsmiddelen registraties, uitvoering van interne audits, rapportages et cetera.

Interesse in Base27?

Bekijk ook onze andere oplossingen